Adatkezelési tájékoztató


Utolsó frissítés: 2018. május 25.

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban, on-line foglalási rendszerünkben, illetve hírlevelünkkel kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

A Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz szálloda és annak honlapja, a www.lotustherme.net üzemeltetője: a Hotel Garden Kft.

Székhely: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1..

Cégjegyzékszám: 20-09-074756

Levélcím: 8380 Hévíz, Lótuszvirág u. 1.

Telefon: +36 83 500 500

e-mail: info@lotustherme.net

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Hotel Garden Kft. /a továbbiakban: Adatkezelő/, hogyan használja és védi az Ön személyes adatait. Adatkezelő azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a honlapot használják, a szállodába belépnek, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen Tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba. Az adatkezelés az NAIH-58840/2012 számon került bejegyzésre a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR) következik. Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 1. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
 2. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.
 3. Adatkezelő az alkalmazásában álló, adatkezelést végző személyek számára oktatást szervez, és számukra szabályzatban rögzíti az adatvédelmi rendeletek és jogszabályok betartásának protokolljait.
 4. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintettek részére folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 5. Adatkezelő által üzemeltetett szállodában megszálló vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
 6. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 7. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 8. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 9. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, vagy előírja, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 10. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, az általa kezelt adatokat más országokba nem továbbítja.

11. az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partnerek adatkezelésének jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

 1. az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 2. megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

Az Adatkezelő által kezelt adatok:

Ajánlatkérés/Foglalás

1. A https://www.lotustherme.net weboldalon keresztül történő ajánlatkérés/foglalás esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail*
 • E-mail cím ismét*
 • Telefonszám*
 • Érkezés napja*
 • Távozás napja*
 • Éjszakák száma*
 • Felnőttek száma*
 • Gyermekek száma
 • Gyermekek kora
 • Ajánlatkérés tartalma
 • Hírlevélre való feliratkozás
 • Hol talált ránk?
 • Egyéb megjegyzés
 • A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
 1. A folyamat önkéntes.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 3. Az Érintett a weboldalon található ajánlatok vagy űrlapok (ajánlatkérő űrlap, kapcsolat űrlap) vagy a weboldalon működő Roomz foglalási motoron keresztül) ahol lehetősége van a pontban meghatározott adatokat megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen adatkezelési szabályzatot elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a szabályzat elfogadását követően a „Tovább” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.
 4. Az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő erre felhatalmazott munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik, a Micros FIDELIO Front-Office program segítségével a beérkezett adatokat rögzítik és az érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • E-mail cím*
 • E-mail cím ismét*
 • Telefonszám*
 • Egyéb
 • Hol talált ránk?

Foglalás esetén további számlázási címre irányuló adatok:

 • ország*
 • város*
 • utca házszám*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 2. Amennyiben érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.
 3. Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő szobafoglalási ügyintézői a foglalási programba betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást.
 4. A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban/e-mailben értesíti az érintettet.
 5. A Roomz foglalási motort Adatkezelő adatfeldolgozója üzemelteti: Confhotel Development Kft., további adatvédelmi információ a Roomz foglalási motor működéséről: https://roomz.hu/gdpr

Bejelentkezés és a bejelentő lap

 1. Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot „Regisztrációs kártya” tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:
 • Vezetéknév*
 • Keresztnév*
 • Állampolgárság*
 • Születési dátum*
 • ig szám*
 • Lakcím*
 • E-mail cím
 • Érkezés napja*
 • Elutazás napja*
 • Rendszám*
 • Gyermekek esetén név és születési dátum*
 • Aláírás*
 • Szeretnék hírlevelet kapni (checkbox)
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
 2. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
 3. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a VI.5. pontban foglaltak az irányadóak.
 4. A Vendég bejelentőlapon közölt adatai irányadóak az általa igénybe vett valamennyi szállodai szolgáltatásra, bérlésre is (kerékpár-kölcsönzés, teniszpálya bérlés stb.)

Hírlevél

 1. Érintett a weboldalon keresztül, a Roomz foglalási motoron keresztül, e-mailben, vagy a Szállodában a bejelentkezéskor a „Regisztrációs kártyán”, valamint az egyes szolgáltatások igénybevétele során papír alapon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
 2. A kezelt adatok köre:
 • név*
 • E-mail cím*
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes.
 2. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról.
 3. Az Adatkezelő hírlevelet kizárólag az érintett hozzájárulásával küld.
 4. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Adatkezelő adatfeldolgozója a hírlevél küldés kapcsán:

Szabó Zoltán Endre E.V. 8315 Gyenesdiás, Harmat u. 9/12

Adószám: 65646531-3-40

 1. Adatkezelő a listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 2. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
 3. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található Leiratkozás gombra kattintva, valamint az info@lotustherme.net email címre küldött lemondási kérelem útján.
 4. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet. A statisztika anonim, személyes adatot nem tárol.
 5. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Facebook social media ikonja megtalálható Adatkezelő weboldalán is, az ehhez való hozzájárulásról az adatkezelési tájékoztató VI/12 pontjában tud tájékozódni.

Gyógyászat-Wellness-kozmetika

 1. Az adatkezelés célja:
  Az Ön egészségmegőrzésének, -javításának, -fenntartásának előmozdítása.

  Az adatkezelés jogalapja:
  Mivel Ön fordult hozzánk a gyógykezelés érdekében, az Ön gyógykezelésével összefüggő az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, sajnos gyógyászati szolgáltatásainkat nem tudja igénybe venni.

  Az adatkezelési idő:
  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig őrizzük meg.

 2. Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokhoz kizárólag a kezelőorvos férhet hozzá. Egészségügyi adatot az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (pl.: asszisztens, diszpécser, masszőr, stb.) a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.
 3. Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az érintett gyógykezelésével összefüggő az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni. Az adatkezelés célja a kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása.
 4. Az egészségügyi adatokat kizárólag a Vendég kérésére lehet továbbítani más orvos, vagy harmadik személy részére, továbbá a Vendég hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy az így rögzített adatokat egy a Vendéget korábban nem kezelő orvos megismerhesse, azzal, hogy a Vendég háziorvosa részére az egészségügyi adatok csak a Vendég kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók.
 5. Adatkezelő és a képviseletében eljáró személy továbbá az adatfeldolgozó a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
 6. Adatkezelő vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
  a. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
  b. az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.
 7. Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.
 8. Az ilyen jog az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.
 9. Az egészségügyi adatok kezelését az Adatkezelő az Adatvédelmi törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.
 10. Az egészségügyi szolgáltatások során felvett adatok kezeléséről bővebb tájékoztatást az info@lotustherme.net címre írott kérésére nyújt az Adatkezelő. Az adatok törlését érintett ugyanitt kezdeményezheti.

Bankkártya adatok

 1. Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.
 2. Adatkezelő egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Vendégek az info@lotustherme.net címre küldött kérelmére kaphatnak.
 3. Az Adatkezelő üzemeltetésében álló szálloda szép-kártya és egészségkártya elfogadó hely, amelyre a bankkártya kezeléssel megegyező adatvédelem vonatkozik.
 4. A Szálloda a szolgáltatási díjak jövőbeli kifizetésének biztosítására jogosult bankkártya elő-autorizáció illetve autorizáció igénybevételére.

Lotus Privilege Card Törzsvendég Program

 1. Az Adatkezelő Törzsvendég Programja egy a szálloda Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.
 2. Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezelje. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.
 3. Az Adatkezelő jogosult továbbítani az így megadott adatokat az adott program működtetése céljából szerződéses jogviszonyban álló megbízottai, alvállalkozói, adatfeldolgozói és külföldi leányvállalatai részére, azzal, hogy azok az így átvett személyes adatokat az adatfeldolgozóikon kívül harmadik személyeknek nem továbbíthatják. Amennyiben az adattovábbítás címzettjei az e pontban foglaltaktól eltérnek, azok személyéről az adatkezelést és az ahhoz történő hozzájárulást megelőzően az Adatkezelő tájékoztatást nyújt.
 4. Adatkezelő törzsvendégprogramjának tárhelyét, üzemeltetését és rendszerfelügyeletét ellátó szervezet:
  CARDNET Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48
  Cégjegyzékszám:01-10-042150
 5. Amennyiben az érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, az ellehetetleníti az adott programban való részvételét, így magával vonja a programból való törlését.
 6. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 4 (négy) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.
 7. A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban kezelt személyes adatok megegyeznek a vendég bejelentkezési adataival.
 8. A megadott adatokat az Adatkezelő külön adatállományban rendszerben, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 9. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 10. Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
 11. A törzsvendég (természetes személyek) adatai piackutatási célokra felhasználhatóak, azonban erről az adott törzsvendéget előzetesen tájékoztatni kell, és ahhoz az előzetes hozzájárulását be kell szerezni.
 12. A törzsvendég program által kezelt adatokat a vendég az info@lotustherme.net címre küldött kérésére az Adatkezelő törli.

Ajándékutalvány

 1. Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a vendég az általa üzemeltetett szállodába különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a szálloda szolgáltatásaira.
 2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.
 3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

  Érintett a Szállodában személyesen, telefonon, e-mailben, illetve a http//lotustherme.net/ajanlatok/ajandekutalvany oldalon megrendelheti az általa meghatározott összegű utalványt a következő adatok megadása mellett:

  Személyes megrendelés esetén:
 • név*
 • számlázási név és cím*

Telefonon, honlapon, vagy e-mail-en történő megrendelés esetén

 • név*
 • cím*
 • e-mail cím*
 • telefonszám*
 • fizetési mód*
 • ajándékutalvány értéke – darabszáma
 • postázási név és cím- amennyiben eltér a számlázási címtől
 • megjegyzés
 • A *-gal jelzett adatok kötelezőek.
 1. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlánk állít ki és az összeg beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki és a megadott címre kézbesíti.
 2. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
 3. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 4. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

Vendég kérdőív, értékelő rendszer

 1. Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, panaszkezelés illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
 2. A kérdőív kitöltésekor a Vendég az alábbi személyes adatait adja meg:
 • név
 • érkezés, utazás dátuma
 • szobaszáma
 • E-mail cím
 • cím
 1. Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.
 2. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.
 3. Az itt megadott személyes adatokat az Adatkezelő az esetleges megválaszolás vagy az értékelés személyhez nem köthető részeinek statisztikai rögzítése után megsemmisíti.
 4. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Facebook oldal

 1. Adatkezelő illetve az Adatkezelő által üzemeltetett szálloda s azok szolgáltatási egységei külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.
 2. Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.
 3. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán.
 4. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videokat is közzétesz a különböző aktuális eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Weboldal látogatási adatok

 1. Hivatkozások és linkek
  1/1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
 2. Cookie-k
  2/1. A cookie-k fontosak az oldal megfelelő működéséhez. A felhasználói élmény fokozása érdekében Adatkezelő cookie-kat használ weboldalán, melyek emlékeztetik a Felhasználót a rendelési adataira, és biztosítják a biztonságos szobafoglalást, ajánlatkérést, statisztikai adatokat gyűjtenek az oldal funkcióinak optimalizálásához, és a Felhasználó érdeklődési köréhez szabott tartalmakat jelenítik meg. A cookie-k elfogadása az az „Egyetértek és folytatom” gomb kattintásával történik, és ekkor közvetlenül az oldalra lép: a cookie-k típusainak részletes leírását pedig a „További információk” gombra kattintva érhető el, ahol kiválaszthatja a Felhasználó, hogy elfogadja-e az egyes cookie-k alkalmazását az oldalon való tartózkodás során. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

 1. Személyes adat csak a fentiek szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 2. Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 4. Az adatkezelési idő:
  A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.
  Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb kategóriák a következők:

Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított minimum 8 évig megőrizni.

A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.


Ha az erre szolgáló négyzet kipipálásával kéri adatai megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében (adatkezelési cél), úgy az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása lesz. Amennyiben tehát nem járul hozzá az adatok kezeléséhez a négyzet kipipálásával, úgy a következő foglalásakor újból meg kell adnia azokat. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A személyes adatait ilyen esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

 1. Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásának megszűnésétől számított 15 munkanapig, amennyiben azokat az ügyfélkapcsolatból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése érdekében nem kell felhasználni, vagy az érintett kérelme alapján adatainak törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 2. A személyes adatok módosítására és törlésére, az önkéntes hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére az info@lotustherme.net elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze, gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
  A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
  Az adatokról biztonsági mentés készül.
 4. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 5. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
 6. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 7. Az Adatkezelő szállodai informatikai rendszerének üzembentartója, a vele kötött szerződés alapján az

ORACLE Hungary Kft. 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

Adószám:10845606-2-44

Képviselő: Megyesi Balázs

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉSI RENDSZER

1. Adatkezelő a Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz szálloda területén elektronikus megfigyelőrendszert is működtet.

2. Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer használatának szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Ennek megfelelően, az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása érdekében kerül sor. Mivel az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása adatkezeléssel is jár, az ez irányú tevékenység a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) felügyelete alatt áll.

3. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében belép.

4. A Hotel Garden Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69604/2013

5. A kezelt adatok köre: a vendégek a kamerafelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai.

6. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.

A kamerával megfigyelt területeket piktogramok és figyelmeztető feliratok is jelzik.

7. A Hotel Garden Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

8. Az elektronikus megfigyelőrendszert a szálloda szerződéses vagyonvédelmi szolgáltató partnere végzi:

NBH Vagyonvédelmi Kft.

2600 Vác, Fekete u. 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-176293

9. A Hotel Garden Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében az alábbiakban részletezett szervereken tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

10. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásra vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

11. Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Hotel Garden Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Hotel Garden Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a NAIH-nál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Képi adatrögzítővel ellátott megfigyelőeszközök listája

Kérdés

Válasz

1

Ki(k) fér(nek) hozzá a kamerás felvételekhez?

A szálloda területét őrző biztonsági szolgálat mindenkori vezetője

(NBH Vagyonvédelmi Kft.)

2

Hol tárolják a kamerák felvételeit?

A helyszínen, jelszóval védetten

3

Mennyi ideig őrzik meg a felvételeket?

3 napig

Kamera helye

Kamera által megfigyelt terület

A megfigyelt térben tartózkodók

A kamera elhelyezésének a célja

1

1. emelet, kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

2

1. emelet, kék folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

3

2. emelet, kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

4

2. emelet, kék folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

5

2. emelet, sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

6

2. elemet, sárga folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

7

2. emelet, bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

8

2. emelet, bordó folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

9

3. emelet, kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

10

3. emelet, kék folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

11

3. emelet, sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

12

3. emelet, sárga folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

13

3. emelet, bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

14

3. emelet, bordó folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

15

4. emelet, kék folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

16

4. emelet, kék folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

17

4. emelet, sárga folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

18

4. emelet, sárga folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

19

4. emelet, bordó folyosó, jobbra fent (körfolyosó)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

20

4. emelet, bordó folyosó, balra fent (lépcsőház)

hotelszobákhoz vezető folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

21

Áruátvevő rámpa, bal fent

gazdasági bejárat

munkavállaló, szállító

vagyonvédelem, személyi biztonság

22

Kertész garázs bal fent

gazdasági bejárat

munkavállaló, szállító, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

23

Külső falon, sétáló irányába, jobbra fent

parkoló, sétaút

munkavállaló, szállító, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

24

Külső falon fent

vészkijárat

munkavállaló, szállító, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

25

Csatorna mellett

parkoló, sétáló

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

26

Sportos iroda, külső falon, jobbra fent

zenészbejáró

munkavállaló, vendég, szerződött partner (zenész)

vagyonvédelem, személyi biztonság

27

Külső parkolón, jobbra fent

kapu, sorompó

munkavállaló, szállító, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

28

Külső falon

külső medence

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

29

Lift mellett, fent

terápia folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

30

Ajtó előtt, fent

jakuzzi

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

31

Falon balra, fent

relax medence

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

32

Falon jobbra, fent

nagy ülőmedence

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

33

Falon jobbra, fent

kis ülőmedence

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

34

Külső vegyszerraktárnál, falon fent

terápia hátsó gazdasági bejárat

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

35

12 db vendég parkolók, diszpécserinél

parkoló

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

36

10 db vendég parkolók, hosszú parkoló

parkoló

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

37

Étterem mellett, villanyoszlopon fent

parkoló, lovarda felé vezető út

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

38

Főbejárattal szemben, fent

vendégtér

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

39

Recepció bal sarok

recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

40

Recepció jobb sarok

recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

41

Recepció előtt, fent

recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

42

Recepció előtt, fent

recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

43

Recepció előtt, fent

recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

44

Beauty előtt, fent

Beauty folyosó

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

45

Beauty felett

Beauty recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

46

Beauty felett

Beauty recepció

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

47

Guest Relation (Vendégkapcsolatok) felett

vendégtér

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

48

Báros kasszagép felett

Bár

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

49

Bárpult előtt, fent

Bár

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

50

Ajtó előtt fent

Bár

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

51

Agra fent

Bár

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

52

Tálalópult felett

személyzeti étterem

munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

53

Ajtó előtt balra, fent

személyzeti bejárat

munkavállaló, külsős munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

54

Ajtóval szemben, fent

csomagvizsgáló

munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

55

Folyosón balra, fent

öltöző folyosó

munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

56

Általános raktár előtt, fent

raktár folyosó

munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

57

Általános raktár előtt, fent

hűtőraktár folyosó

munkavállaló

vagyonvédelem, személyi biztonság

58

Sörös raktár előtt, fent

raktár folyosó

munkavállaló, szállító

vagyonvédelem, személyi biztonság

59

Mérleg előtt, fent

mérleg

munkavállaló, szállító

vagyonvédelem, személyi biztonság

60

Személyzeti folyosó, fent

áruátvétel

munkavállaló, szállító

vagyonvédelem, személyi biztonság

61

Sóbarlang előtt, fent

személyzeti lift, titkársági irodasor

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

62

Fitnesz terem jobb sarok, fent

fitnesz terem

munkavállaló, vendég

vagyonvédelem, személyi biztonság

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@lotustherme.net email címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 2. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.
 3. Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 4. kezelése jogellenes;
  b. az érintett kéri;
  c. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  d. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  e. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 5. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 6. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 7. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezőadatkezelés esetén;
  b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  c. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 8. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 9. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 10. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 11. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, valamint a Bíróságnál.
 12. E jogok mellett, ha Ön úgy gondolja, hogy Adatkezelő az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat.

Hévíz, 2018. május 25.

A szálloda vezetősége