HU

Foglalás és árkalkuláció

Bejelentőlap


Mielőtt adatait és/vagy hozzájárulásait megadná, kérjük, olvassa el adatkezelési tájékoztatónkat.

Adatai megadásával és elküldésével Ön automatikusan elfogadja az adatkezelési tájékoztatót és hozzájárul ahhoz, hogy a Lotus Therme vezeték- és keresztnevét, valamint e-mail címét a Lotus Therme hotelben kínált termékekre és kedvezményes szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást és akciós ajánlatokat tartalmazó hírlevelek küldése céljából kezelje, e-mail címére ilyen hírleveleket küldjön.

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

A Hotel Garden Kft. által üzemeltetett Lotus Therme Hotel & Spa (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a www.lotustherme.net honlapon található Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Alulírott a jelen nyilatkozat megtételével: Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja: az Adatkezelőnek a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá, hogy azokat a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti: családi és utónév; lakcím; állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat); születési hely és idő; személyazonosító okmány azonosító száma (Adatkezelő jogos érdeke alapján). Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás: a természetes személyazonosító adatokon kívül, az úti okmány (útlevél) azonosító adata; szálláshely címe; szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja; vízum és tartózkodási engedély száma; beutazás időpontja és helye. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele. Az adatok tárolásának időtartamát a hivatkozott jogszabályok rögzítik. A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. Önnek joga van a személyes adataihoz való hozzáférést, helyesbítést, törlést kérni, az adatkezelés ellen kifogással élni, adathordozhatósághoz való jogával élni, az adatkezelés korlátozását kérni, illetve az illetékes felügyeleti szervnél panaszt tenni. Ezen jogaival élhet oly módon, hogy ír az info@lotustherme.net e-mail címre.

pl.: minta@minta.hu
pl.: +36 30 123 4567

Hírlevél


Csatlakozzon a Lotus Therme Hotel & Spa exkluzív klubjába, jusson hozzá az elsők között egyedi kedvezményeinkhez.
Kisfaludy pályázat